Your browser does not support JavaScript!
:::
English
:::
6月16日-30日南京醫科大學口腔醫學院牙醫學生來訪見習(Visiting students from Nanjing Medical University,China)
分隔線

活動名稱:南京醫科大學口腔醫學院牙醫學生來訪見習

Visiting students from Nanjing Medical University,China

活動日期:2018年6月16日-30日  (June 16-30, 2018)

 

 南京學生與研究所老師討論

南京學生在臨床見習

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

來訪學生:陳玥,胡佳安,劉京京,夏翊博

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀏覽數  
:::
最後更新日期
2019-12-12