Your browser does not support JavaScript!
:::
3月12-23日日匈牙利德布勒森牙醫學院2位學生至本院見習
分隔線
活動名稱:匈牙利德布勒森牙醫學院2位學生至本院見習
活動日期:2018年3月12日- 23日

張育超院長(前排左二),丁信智所長(後排右一)

余權航教授(後排左一), 黃裕峰醫師(後排右三)

與外籍生合影留念

外籍生

Ms. Boglárka Berta 

Ms. Zsanett Fülöp

 

 

 

 

 

 

 

\

感謝102級牙醫學系學生熱情接待

 

外籍生臨床見習(矯正科)合影,

高嘉澤教授(右三)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀏覽數  
:::
最後更新日期
2019-05-14